Meersman & Van Keer

boek

Pachtwet

Anne VAN KEER is auteur van het  boek “DE PACHTWET”.
Zij is erkend lesgeefster van de Vlaamse Gemeenschap en geeft les aan 
land-en tuinbouwers.

Ze geeft ook  voordrachten voor diverse  landbouworganisaties.  

Anne VAN KEER en Jacqueline MEERSMAN zijn de auteurs van het hoofdstuk “Pacht” in het “Compendium Onroerend Goed” uitgegeven door Kluwer Rechtswetenschappen. Beiden  publiceren artikels in vaktijdschriften.

 

Een bloemlezing daarvan kan u hieronder oproepen door te klikken op het gewenste artikel:

Erfenis schenking en successierechten
Gepensioneerde landbouwers blijven pachters
Gepensioneerde pachters hebben recht van voorkoop
Pachtopzegging voor vetmesterij-uitbating
Gepensioneerde pachters en cultuurcontracten
Blokkering van bankrekening bij overlijden
Overnameprijs bij bedrijfsovername
Pacht en familie
Aansprakelijkheid voor modderlaag op wegdek
Pacht of natuurbehoud?
Openbare verkoop in een zitdag
Verkoop van gras en seizoenpachten
Het voorkooprecht
Sancties bij miskenning voorkooprecht
Landbouwer in bijberoep
Bedrog bij verkoop van grond
Erfdienstbaarheid van doorgang
Heeft de pachter de plicht om de hoevewoning te bewonen?
Machtiging tot verkoop zonder voorkooprecht
Overlijden van de pachter
Pachtopzegging bij lange pacht
Notariële kennisgeving van verkoop