top of page

Landbouwrecht en de pachtwet

Ons kantoor kan u helpen bij al uw vragen rond de landbouw- en pachtwet, zoals:

 • Wanneer geldt de pachtwet?

 • Hoe bewijst men dat men pachter is?

 • Is seizoenpacht ook pacht?

 • Valt een paardenfokkerij onder de bescherming van de pachtwet?

 • Hoe geeft men rechtsgeldig pachtopzegging om de pachtovereenkomst te beëindigen?

 • Wat zijn de eindepachtvergoedingen?

 • Mag men bouwen op het pachtgoed?

 • Stopt de pacht bij de pensionering van de pachter of wanneer hij sterft?

 • Wat is de vergoeding bij het bouwen op pachtgrond?

 • Wat betekent voorkooprecht bij pachtoverdracht?

 • Wat is de duur en de vervaldatum van een pachtovereenkomst?

 • Wat betekent erfdienstbaarheid?


 •  

We zijn de aangewezen juridische partner bij:

 • een bedrijfsovername

 • de oprichting van een landbouwvennootschap

 • het opstellen van teeltcontracten

 • het opstellen van integratiecontracten

 • de overdracht van quota

 • het aanvragen van premies en subsidies

 • schade aan landbouwmaterialen

 • schade aan derden bij het uitvoeren van werken

 • teeltschade

bottom of page