top of page

Publicaties

Anne VAN KEER is auteur van het  boek “DE PACHTWET”,
was erkend lesgeefster van de Vlaamse Gemeenschap en gaf les aan land- en
tuinbouwers. Daarnaast gaf ze ook voordrachten voor diverse landbouworganisaties.

Jacqueline MEERSMAN is erkend lesgeefster en geeft tevens diverse voordrachten.

Wij zijn auteurs van het hoofdstuk “Pacht” in het “Compendium Onroerend Goed”,
uitgegeven door Kluwer Rechtswetenschappen en publiceren artikels in vaktijdschriften.
Hieronder vindt u een bloemlezing:

Athletics: Section Title
bottom of page