top of page

Tarieven

News & Events: Section Title
News & Events: Blog2 Custom Feed
News & Events: Section Title

Bij het opmaken van onze staat van kosten en ereloon houden wij rekening met alle aspecten van de zaak.
 

Enerzijds zijn er vaste tarieven die betrekking hebben op de zuivere kosten van de zaak, zoals briefwisseling, dactylografie, verplaatsing, griffierechten, enz.
 

Anderzijds is er het ereloon dat wordt berekend aan uurloontarief.
 

In de loop van de procedure worden voorschotten aangerekend, op het einde volgt een gedetailleerde afrekening. Alles verloopt in volledige transparantie en discretie.

News & Events: Events List
bottom of page