Tarieven

 
 
 

Bij het opmaken van onze staat van kosten en ereloon houden wij rekening met alle aspecten van de zaak.
 

Enerzijds zijn er vaste tarieven die betrekking hebben op de zuivere kosten van de zaak, zoals briefwisseling, dactylografie, verplaatsing, griffierechten, enz.
 

Anderzijds is er het ereloon dat wordt berekend aan uurloontarief.
 

In de loop van de procedure worden voorschotten aangerekend, op het einde volgt een gedetailleerde afrekening. Alles verloopt in volledige transparantie en discretie.