top of page
tarieven.jpg

Tarieven

Bij het opmaken van onze staat van kosten en ereloon houden wij rekening met alle aspecten van de zaak.

Enerzijds zijn er vaste tarieven die betrekking hebben op de zuivere kosten van de zaak, zoals briefwisseling, dactylografie, verplaatsing, griffierechten, enz.

Anderzijds is er het ereloon dat wordt berekend aan uurloontarief.

In de loop van de procedure worden voorschotten aangerekend, op het einde volgt een gedetailleerde afrekening. Alles verloopt in volledige transparantie en discretie. Bij de start van onze samenwerking ondertekenen wij met u een overeenkomst advocaat-cliënt  waarbij  de werkwijze van ons kantoor en de tarieven etc. in extenso worden meegedeeld.
 

contact

WILLEM TELLSTRAAT 22, B-9000 GENT

info@adv-mvk.be
Tel:  09 225 80 30

bottom of page